ประโยคกับวลีต่างกันอย่างไร

3 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 26 อ่านแล้ว

ประโยคส่วนใหญ่มี ประธาน กริยา กรรม และมีความหมายสมบูรณ์ในตัว

แต่ วลีเป็นกลุ่มคำ เช่น อย่างงี้ก็ได้เหรอ..ความหมายไม่ค่อยสมบูรณ์

http://www.dekteen.com/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2-%E0%B8%A7%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%84.html/

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

K.สายลม.ตอบก็มีส่วนที่ถูกต้อง แต่เรา(ส่วนตัวนะ)ไม่เก่งทางดัานภาษา(ทุกๆภาษาเลยทั้งภาษาพูดและเขียน)เพราะเราไม่ชอบสมองบางอย่ารับไม่ได้และเข้าไม่ถึง จึงไม่สามารถตอบได้ว่าประโยค และวลี ต่างกันอย่างไร

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ประโยค มีประธาน กริยา กรรม ส่วนขยาย

มีความสมบูรณ์ในตัว รู้ว่าใคร ทำอะไร มี่ไหน อย่างไร

วลี จะไม่สมบูรณ์ในตัว เป็นแค่กลุ่มคำมารวมกัน

ไม่มีประธาน อาจมีแค่กริยา กรรม หรือกลุ่มคำเท่านั้น

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม