คำถาม
ถามคำถาม

1080p60 หมายความว่าอะไร

1 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 42 อ่านแล้ว

ความละเอียดวีดีโอที่ 1080p + frame rate 60 fps ครับ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ เกมและสันทนาการ
ถามคำถาม