คำถาม
ถามคำถาม

ถ้ามีเหรียญ 1 บาทเรือภู่ยาวจะขายได้ราคาเท่าไหร่

1 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

เหรียญ 1 บาทเรือภู่ยาวหรือเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์ นั้นราคาปัจจุบันสำหรับนักสะสมจะอยู่ที่ประมาณเหรียญละ 50 บาท มันเป็นเหรียญกษาปณ์ที่ผลิตขึ้นช่วงปีในปี พ.ศ. 2520 แห่งรัชกาลที่ 9 และมีการประกาศใช้ครั้งแรกในวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2519

ที่มา: https://ngeonboran.blogspot.com/2015/04/9-1.html

https://www.monkeycoin99.com/product/250/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%8D-1-%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97-%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%AB%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B9%8C-%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A-2520-%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A7

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ธุรกิจและการเงิน
ถามคำถาม