คำถาม
ถามคำถาม

เขียนยังไงดีครับ จดหมายขอหนังสือรับรองเงินเดือน ภาษาอังกฤษ

เขียนยังไงดีครับ จดหมายขอหนังสือรับรองเงินเดือน 1 ฉบับ และ หนังสือรับรองการทำงาน ภาษาอังกฤษ เหตุผล จะเอาไปติดต่อธุระกรรมการเงินกับทางธนาคาร

1 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 42 อ่านแล้ว

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ