คุณรู้สึกอย่างไร ถ้าหัวลำโพงต้องถูกปิดจริง

https://www.prachachat.net/property/news-602820

เราว่าคงมีหลายคนที่ใช้รถไฟเข้าเมือง ได้รับผลกระทบพอสมควร เพราะรถไฟถูกที่สุดแล้ว

1 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 14 อ่านแล้ว

ได้รับผลกระทบ

เพราะต้องเปลี่ยนเส้นทางการเดินทาง

เนื่องจากเมื่อรถไฟไปไม่ถึงที่หมาย(หัวลำโพง)

ถ้าจะไปรถไฟก็ต้องต่อรถเข้าไปหัวลำโพง

ทำให้เสียค่าใช้จ่ายแพงขึ้นไปอีก

...

ถ้าจะเลี่ยงปัญหารถไฟทำให้รถคิด

อยากเสนอแนะว่าช่วงตั้งแต่ยมราช

ให้ทำเป็นรถไฟลอยฟ้าเพื่อให้ลดปัญหา

โดยที่ประชาชนยังสามารถใช้บริการรถไฟ

ในเส้นทางเดิมได้ต่อไปได้จะดีมาก

.

รัฐบาลสร้างทางด่วนเพื่อคนมีรถยนต์ใช้บริการ

เพื่อย่นเวลาได้ ก็อยากให้สร้างทางรถไฟลอยฟ้า

เพื่อขจัดปัญหาจราจรโดยคนใช้บริการรถไฟ

ไม่ได้รับผลกระทบบ้าง

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ