คำถาม
ถามคำถาม

อยากทราบคำว่า "ไม่ลูกผู้ชายเลยนะ" ในความคิดของคุณ คืออะไร

1 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 17 อ่านแล้ว

เป็นคำต่อว่า หรือแค่แหย่กันขำๆ

ความหนักเบา ความจริงจัง

ขึ้นกับบริบทว่าเกี่ยวกับเรื่องอะไร

ถ้าเป็นการแซวเพื่อนขำๆ ก็ไม่ได้มีอะไรรุนแรง

เช่น เพื่อนผู้ชายไม่ช่วยเพื่อนสนิทที่เป็นผู้หญิงถือของ

เพื่อนผู้หญิงอาจต่อว่าแบบขำๆ ว่า

“ไม่เป็นสุภาพบุรุษเล้ย”

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ สังคมและวัฒนธรรม
ถามคำถาม