คำถามที่ถูกเก็บไว้
ถามคำถาม

ภาพหนึ่งภาพแทนคำพูดนับพันคำคุณว่าจริงใหม

ภาพแต่ละภาพมีความหมายในตัวมันเอง บางตัวอักษรไม่สามารถ ทดแทนความหมายที่สื่อออกมาได้ทั้งหมด

4 คำตอบ · +4 โหวต · 2 รายการโปรด · 1,475 อ่านแล้ว

จริง แต่ถ้าเป็นภาพแนวนามธรรม

คงอยู่ที่คนเราคิดได้แค่ไหน

มันก็เหมือนความคิดในใจคนแหละ เราสื่อมาแค่นี้ คนอื่นอาจคิดมากกว่านั้น

เราสื่อมากกว่านั้น เค้าก็ตีความภาพที่เห็น ได้แแค่นี้

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

บางที คำพูด อาจสื่อความหมายได้ไม่ดีเท่าภาพ ๆ เดียว

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบภาพ สวยๆๆ เพราะไม่ต้องมีอักษรใดๆๆ ก็สื่อออกมาได้ตามจิตนาการของเราเอง

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

แต่อาจทำให้จุดมุ่งหมายในการสื่อสารไม่สัมฤทธิ์ผลได้ เนื่องจากตีความหมาย

ต่างกันไป ไม่เหมือนที่ผู้ส่งสารต้องการสื่อ แบบนี้จะถือว่าเป็นความผิดของผู้รับสารมิได้

เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านผู้รับสารที่มีภูมิหลังที่ต่างกัน อาจทำให้มีมุมมองไปต่างกันได้

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม