<strong>อิสระทางการเงิน</strong>ในปีจะที่ผ่านไปนี้คุณทำอะไรเพื่อสร้างคำนี้บ้าง

<strong>อิสระทางการเงิน</storong>ในปีจะที่ผ่านไปนี้คุณทำอะไรเพื่อสร้างคำนี้บ้าง ผมถามยากไไปไหม

ผมก็ทุกอย่างเก็บเงินออม ไปอบรมการลงทุนในตลาดหนุ้น เปิดบัญชีฝากประจำจำและไม่ประจำ เปิดบัญชีธนาคารเพื่อวางบทบาทการเก็บออม เปลี่ยนกระเป๋าสตางค์ใหม่ ซื้อสลากออมสิน ซื้อสลาก ธกส และกองทุนรวม

3 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 23 อ่านแล้ว

รู้หลัก รู้ลึก รู้รอด

ถึงยอด ไม่ได้ ใช่เปล่า

ค่อยเป็น ค่อยไป ใจเรา

อย่าเมา ไคร่ได้ อยากมี

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

โห คุณนกนี่ เล่นครอบคลุมเลยนะคะเนี้ย อนาคตเศรษฐี

ก็มีแค่ ออมเิงน กับ ซื้อสลากออมสิน

อนาคตว่าจะฝากประจำ

ตอนนี้เล่นหุ้นที่เว็บจำลองอยู่ รอปีกกล้า ขาไม่สั่น จะไปเล่นบ้าง

รอเม็ดเงินในบัญชีดีกว่านี้ก่อน

ตอนนี้ ขอเก็บเงินซื้อของก่อน มีฝันเยอะช่วงสิ้นปีนี้

ปีหน้ารุกหน้าแน่นอน

ที่รู้ๆ รุกไม่ทันคุณจะยิ่งใหญ่ไปแล้ว

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ทุกอย่างกล่าวมาเป็นเริ่มครับ เล่นมาได้ 6-5 เดือน เองครับยังไม่เก่งและยังไม่รวยด้วย

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ