คำถาม
ถามคำถาม

ประโยคนี้เคยเกิดขึ้นกับคุณบ้างมั้ย >> เกลียดอะไร มักได้อย่างนั้น

"เกลียดหรือไม่ชอบอะไร มักจะได้อย่างนั้น" ตรงกับคุณมากแค่ไหนคะ ?

6 คำตอบ · +2 โหวต · 0 รายการโปรด · 196 อ่านแล้ว

ไม่ตรงกับผมเท่าไหร่ และคงไม่จำเป็นต้องเป็นเช่นนั้นนะคุณ Beyonde

สิ่งใดที่เราไม่ประสงค์ เราจะปฏิเสธมันได้เสมอครับ แต่ถ้าเรายอมรับไว้ หรือยอมให้บางสิ่งเกิดขึ้น มันก็จะเกิดขึ้น เพราะเราเลือกรับมันไว้ ด้วยเหตุผลบางประการ อาจเป็นที่เราไม่ได้คิดให้ดีเสียก่อน แต่ "การเลือก" เป็นเสรีภาพขั้นพื้นฐานที่ทุกคนมีในชีวิต เว้นเสียแต่จะมีใครฉกฉวยมันไปจากเราโดยพละการ หรือเรามอบให้ผู้อื่นตัดสินใจแทนเรา แต่เมื่อเราเลือกและตัดสินใจแล้ว เราก็จะรับผิดชอบต่อผลแห่งการตัดสินใจนั้นๆเสมอ

ในชีวิตเราทุกคน ก็มีทั้งสิ่งที่เราชอบและไม่ชอบ รักหรือเกลียดเกิดขึ้นแก่เราคละกันไป แม้จะไม่เท่าๆกัน แต่ถ้าเราเลือกสิ่งที่เรารักเราชอบ สิ่งที่เราเกลียดและไม่ชอบ ก็เป็นเหมือนหยดน้ำที่หยดลงบนหลังเป็ดเท่านั้น ความเห็นส่วนตัวนะ ครับผม

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ก็จริงนะ เกลียดความวุ่นวาย

แต่เวลาไปโรงหนังทีไร ได้ความวุ่นวายมาทุกที

เกลียดความอ้วน เลยอ้วน

ว๊าาา ^^

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

เกลียดอะไรเชิญตามสบายเถอะครับ

เกินจะนับว่าเป็นสิบหรือเป็นร้อย

เกลียดเพราะกลัวหรือเอาฮาว่าสำออย

แค่เพียงน้อยดูน่ารักอย่ามากเกิน

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

เป็นอยู่ค่ะ 55

เราอยากอยู่ใจกลางเทคโนโลยี แต่เราก็ได้มาทำงานกลางป่าเขา

เราชอบอยู่กับกฎระเบียบที่เข้มแข็งยุติธรรม แต่เราก็ต้องมาอยู่กับกฎหมู่

เราชอบอยู่กับคนที่มีศีลธรรม(ขั้นพื้นฐาน คือคนเรามันต้องมีกันบ้าง) แต่เราก็ต้องมาอยู่กับหมู่มวล.....

เป็นอะไรที่.......

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

เคยครับ และ มันเกิดขึ้นได้กับทุกคนด้วย เพราะการที่เราเกลียดใคร ก็เท่ากับเราเอาเชือกแห่งกรรม

ไปผูกคนๆนั้นเอาไว้กับตัวเรา เราจึงต้องเจอเขาอีกต่อๆไป จนกว่าเราจะเลิกเกลียด ซึ่งก็เหมือนการ

ตัดเชือกเส้นนั้นทิ้งไปครับ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ สังคมและวัฒนธรรม
ถามคำถาม