คำถาม
ถามคำถาม

ทำมั้ยคนบางคนไม่มีจิตสำนึก

ทำมั้ยคนบางคนไม่มีจิตสำนึก

เช่น

- ตัวเองทำผิดแล้วชอบปัดขี้ให้ผู้อื่น

- โกงผู้อื่นแล้ว มามองผู้อื่นไม่ดี

- พอทำผิดก็คิดว่าตัวเองไม่ผิด ตลอดเวลา

4 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 262 อ่านแล้ว

เพราะ..แต่ละผู้คน มาจากชนชั้น ที่แตกต่างกัน

ทั้งจาก สายเลือด การสืบทอดของครอบครัว-ชาติตระกูล.

ทั้งจาก ระดับการศึกษา ที่ได้รับ-ศึกษา-สําเร็จมา และระดับชนชั้นของ

สังคมที่เป็นอยู่รอบๆตัว.

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

เนื่องจาก บุญ กรรม ที่ไม่เท่ากัน

พื้ยฐานทางครอบครัว การอบรมสั่งสอน

ทำให้คนเรา มีสติปัญญา อารมณ์ การแก้ปัญหา

และการเห็นอกเห็นใจในคนอื่น ต่างกันค่ะ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

มีทุกสังคมครับ เริ่งตั้งแต่ ราชการ บ.เอกชน

จะเอาผิดคนแบบนี้ต้องเนียนๆไปก่อน เล่นทีก็เอาให้หนัก

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

เป็นความเห็นแก่ตัว แย่เนาะ!!

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ สังคมและวัฒนธรรม
ถามคำถาม