จิตสำนึกเข้าว่าแก้ได้ จิตใต้สำนึกแก้ได้ไหม

จิตสำนึกเข้าว่าแก้ได้ จิตใต้สำนึกแก้ได้ไหม

2 คำตอบ · +2 โหวต · 0 รายการโปรด · 12 อ่านแล้ว

" จิตใต้สำนึก " เป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่จะไม่แสดงออกในสภาวะที่ยังมีสติอยู่ และอยู่นอกเหนือการแก้ไขใดๆจากสมอง เนื่องจากมันฝังอยู่ลึกและเลือนลางจนสมองที่อยู่ในสภาวะปกติไม่สามารถเข้าถึงได้

ถ้าเปรียบสมองเป็นดั่งดวงอาทิตย์ จิตใต้สำนึกก็คือ "เงา" ดวงอาทิตย์ไม่เคยพบเจอเงาฉันใด...สมองที่มีสติก็จะไม่พบเจอจิตใต้สำนึกฉันนั้น ครับ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

แก้ไขได้หมด

อยู่ที่ต้านทานแรงที่จะไม่แก้ไขได้มั้ย

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ