คำถาม
ถามคำถาม

บุคคลประเภทใด เมื่อเสียชีวิตแล้วจะได้รับไฟพระราชทานเพลิงศพ จากในหลวง ?

2 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

คนที่ทำคุณประโยชน์ ต่อในหลวง ต่อราชวงศ์และญาติของผู้ตายที่ทำประโยขน์ให้ราชวงศ์

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

1)บุคคลที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดินประเทศชาติ

2)บุคคลที่ได้สร้างคุณประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติ

3)บุคคลที่ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให่แก่ประเทศชาติ

4)บุคคลที่ดำรงตำแหน่งสำคัญที่มีอุปการะคุณแก้ประเทศชาติ

5)บุคคลที่เคยได้รับเกียติคุณหรือเครื่องอริสยายศเป็นเกียติกับประเทศชาติ

(คำตอบประมาณนี้เจ้าค่ะ)

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

เพื่อส่งแจ้งเตือนให้กับคุณ และจะไม่แสดงบนเว็บไซต์

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ สังคมและวัฒนธรรม
ถามคำถาม