คำถาม
ถามคำถาม

UK & US

ระหว่าง UK. US. ต่างกันมั้ยอะ

6 คำตอบ · +3 โหวต · 0 รายการโปรด · 2 อ่านแล้ว

UK

หนุ่มสาวหล่อหน้าหวานคม

คงได้เชื้อลูกผสมอินเดีย

แจ่มเกือบทุกนาง

USA

ออกสไตล์น่าหมั่นไส้

+0 โหวต · 12 ตอบกลับ

เท่าที่พอจะรู้..

UK. & US. >> แตกต่างกัน.. > ทั้งการเขียน..> ลักษณะของการใช้..> ความหมาย.. >>

UK. > United Kingdom. ( Great Britain )

UK. > U - known.

UK. > University of Kentucky.

UK. > University of Kent.

UK. > Usher’s Keep.

UK. > Upper Krust.

UK. > Upper Knee.

UK. > Ukrainian.

UK. > Undercover Killers.

UK. > U - Kindness.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

US. > United States. ( USA. > United State of America. )

US. > Uncle Sam.

US. > Ultra Sound.

US. > Ultra Speed.

US. > U – Save.

US. > Uterine Suspension.

US. > Uniform System.

US. > Union Service.

US. > User Service.

US. > Unit Separator.

----------------------------

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ต่างสิ

ทั้งประเทศ

ภาษาบางตัว

แถม ผช ก็หล่อ และนิสัยไม่เหมือนกัน

5555

+1 โหวต · 17 ตอบกลับ

สำเนียงต่างกัน บางศัพท์ก็เขียนต่างกัน แล้วชอบปท.ไหนมากกว่ากันล่ะ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

อยากเล่นเกมภาษาอังกฤษ ให้ใช้ US

อยากเล่นเกมภาษายุโรป ให้ใช้ UK

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

Uk ~> United Kingdom ประเทศในแถบอังกฤษ

Us ~> United State of America ประเทศในแถบอเมริกา

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ