คำถาม
ถามคำถาม

เพลงติดหรู และเซ็กซี่ แบบไหน ที่คุณชอบฟัง?

1 คำตอบ · +0 โหวต · 1 รายการโปรด · 9 อ่านแล้ว

ไม่ได้ติดหรู แต่ชอบเพลงที่ฟังแล้วสนุก คึกคัก ทำให้มีชีวิต

ชีวาค่ะ หรือไม่ก็เพลงที่ฟังสบายๆ เพลงเศร้าๆจะไม่นิยมฟัง

คนเราควรฟังเพลงหรือคิด พูด ทำสิ่งใดไปในทางสร้างสรรค์

จรรโลงจิตใจมากกว่า จะคิด พูด ทำในสิ่งที่ทำให้หดหู่ห่อเหี่ยวค่ะ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ บันเทิงและเพลง
ถามคำถาม