คำถาม
ถามคำถาม

ชอบทำอะไรมากที่สุด

14 คำตอบ · +5 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

ทำขนมและทำอาหารคาวค่ะ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบท่องเที่ยวครับไปในที่ต่างต่าง

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คิดเข้าข้างตัวเอง หลงตัวเอง

+2 โหวต · 2 ตอบกลับ

คนส่วนหนึ่งก็เป็นงั้นนะ ทางจิตวิทยาเขาเรียกว่า"กลไกป้องกันตนเองทางจิต"

+0 โหวต

บางทีก็เป็นภาวะบกพร่องทางความคิดสติปัญญา มองโลกอยู่แต่ในมุมคับแคบของตนเอง

+0 โหวต

อยู่กับตัวเอง เพราะรู้สึกว่าคนบางประเภทจะไม่น่าเสวนา

ด้วย เพราะชอบบิดเบือน อคติ มองในแง่ร้าย ไม่อยู่บนพื้นฐาน

ความเป็นจริง ไม่ยอมรับว่าตนเองไม่ดี ถูก ตรงไปทุกอย่าง

ไม่เคารพสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นตามกฎหมาย เข้าใจอะไร

ยาก คิดแต่ในมุมของตนเอง หมกหมุ่นกับบางเรื่องมากเกินไป

จนไม่รู้จักปล่อยวาง ชอบยัดเยียดความคิดเห็นของตนเองใส่หัว

คนอื่นโดยที่เขาไม่เต็มใจจะรับรู้ ไม่รู้จักกาละเทศะ ด่วนสรุป

แบบมั่วๆไร้ตรรกะ ไม่รู้จักเคารพความเป็นส่วนตัวของคนอื่น

มักชอบคิด พูด ทำสิ่งที่คนที่มีวัฒนธรรมแล้วไม่ทำ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

แล้วคุณล่ะ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบมากจริงๆคือ นั่งเฉยๆหายใจไปวันๆ ไม่ต้องพบไม่ต้องเจอใคร

แต่ไม่ได้ทำเลยเพราะทำไม่ได้

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบทำในสิ่งที่ชอบและทำได้ดีมากที่สุด...ถามทำไมครับ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบอยู่เฉยๆพักผ่อน ไม่รีบร้อน นอนพักผ่อน และอยู่กับตัวเองให้มากที่สุด

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบทำงานมากทึ่สุด

ว่างมากเหมือนไร้คุณค่า

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบคิดมากที่สุด ได้คำตอบใหม่ๆ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบอยู่กับตัวเองครับ เพราะเวลาส่วนตัวผมสามารถเป็นตัวของตัวเองได้ดีที่สุด

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ฟังเพลง

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

อ่าน : )

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

แล้วแต่นะ ขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นรู้สึกอย่างไร อยากทำสิ่งใดกับใคร ที่ไหนและเมื่อไหร่ บางครั้งสิ่งที่เราอยากทำก็ใช่ว่าจะสามารถทำได้เสมอไป ขึ้นอยู่กับองค์ประกอบในตัวเราทั้งปัจจัยภายนอกและภายใน

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ การเดินทาง
ถามคำถาม