คำถาม
ถามคำถาม

สีขาวกับสีดำ สีไหนผู้นำ สีไหนผู้ตาม?

สีขาวสามารถรวมตัว

สีดำสามารถแยกตัว

6 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 15 อ่านแล้ว

สีขาว สามารถเป็นได้ทั้งผู้นำและผู้ตาม

แต่จริงๆสีก็เป็นเพียงสิ่งสมมติเพียงแค่นั้น

หาได้บริสุทธิ์จริงไม่ สีไม่สามารถทำให้ใครดีเลว

เก่งฉลาดแต่อย่างใดเลย มิควรไปยึดติดแค่เพียงสิ่งที่

เห็นภายนอก ซึ่งสามารถหลอกตาได้

+2 โหวต · 2 ตอบกลับ

เห็นด้วยสุดๆ อะไรๆในโลกก็สมมุติ สีดำบ้านเรา เมืองนอกเรียก black คนชอบเอาสีมาวัด ดี เลว

+0 โหวต

ผมก็ไม่ได้บอกว่าสีไหนเหนือกว่าสีไหน

แต่ผมถามเพื่อ ให้คุณตัดสินใจเองมากกว่า

+0 โหวต

สำหรับผม ผมว่าสีขาวนะครับ

เพราะสีขาวสามารถรวมตัวหรือสามารถกลมกลืนไปกับสีอื่นได้

ส่วนสีดำ จะแยกตัวเมื่อระบายลงไป ตัวเองก็โดดเด่นจนบดบังสีอื่นไป

เปรียบกับมนุษย์เรา หากผู้นำคือสีขาว ก็จะสามารถรวบรวมผู้คนมารวมกันได้

ถ้าผู้นำคือสีดำ ตัวเองก็จะโดดเด่นโดยที่ไม่สนผู้อื่น ลักษณะนี้ไม่ใช่คุณสมบัติผู้นำที่ดีครับ

+2 โหวต · 2 ตอบกลับ

สีดำ คือสีที่ทำให้ สีขาว โดดเด่นครับ

ถ้าไม่มีสีดำ สีขาวก็ไม่ประสบความสำเร็จ

เปรียบเหมือนนายพลที่ขาดทหาร

แต่สีดำก็กลายเป็นสีขาวได้ เมื่อมีสีต่างๆมาเติมเต็มมากพอ

+1 โหวต

มุมมองแต่ละมุมมองล้วนต่างกันครับ

มุมของผม คงเป็นเปรียบโทนสีกับลักษณะความเป็นผู้นำของคนมากกว่า

+1 โหวต

สีขาวผู้นำครับ

white house

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

สีขาวนำ...สีดำตามจ่ะ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ผมไม่ได้บอกว่า ผู้นำอยู่เหนือผู้ตาม

บางทีในหมู่ผู้ตาม อาจมีคนที่เก่งกว่าผู้นำก็เป็นได้

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

เป็นผู้ตามแล้ว ไม่ได้แปลว่าต้องด้อยกว่า

เพราะทั้ง 2 อาจต้องเกื้อกูลกัน

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ศิลปะและมนุษยศาสตร์
ถามคำถาม