คำถาม
ถามคำถาม

วันคริสต์มาส เที่ยวไหนกัน

วันคริสต์มาสเพื่อนเพื่อนไปเที่ยวไหนกัน

6 คำตอบ · +7 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

อยู่หน้าคอม 555

+6 โหวต · 1 ตอบกลับ

555555

เชื่อแล้ว

+1 โหวต

อยู่บ้านจ้า

+5 โหวต · 0 ตอบกลับ

ไปขายของนะ

+4 โหวต · 0 ตอบกลับ

อยู่บ้านครับ

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

ในถิ่นที่ผมอยู่ .. วันคริสต์มาส จะไม่ใช่เป็นวันที่สำหรับท่องเที่ยวกัน

แต่ .. จะเป็นวันที่ผู้คนเดินทางกลับไปหาครอบครัว-พ่อแม่ยังถิ่นที่อยู่

ซึ่งอาจจะมีเพื่อนที่สนิทๆติดตามไปด้วย เพื่อไปร่วมทานอาหารเย็น – ให้ของขวัญ+ไปโบสถ์ร่วมกัน

วันคริสต์มาส 25 Dec. คือวันที่สำคัญของชาวศาสนาคริสต์ เพราะ .. > เป็นวันที่พระเยซูประสูติ.

อาหารเย็นกับครอบครัว. >>

ไปโบสถ์. >>

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

เที่ยวห้าง

บรรยากาศดี๊ดี

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ การเดินทาง
ถามคำถาม