คำถาม
ถามคำถาม

SSL คืออะไร มาอ่านกัน

1 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 13 อ่านแล้ว

[เกณฑ์วิธี]ความมั่นคงของชั้นขนส่ง หรือ ทีแอลเอส (อังกฤษ: Transport Layer Security: TLS) หรือชื่อเดิม [เกณฑ์วิธี]ชั้นซ็อกเก็ตปลอดภัย หรือ เอสเอสแอล (อังกฤษ: Secure Sockets Layer: SSL) เป็นโพรโทคอลที่ใช้เข้ารหัสข้อมูลที่ส่งในอินเทอร์เน็ต เช่น เว็บเพจ จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมสนทนา และอื่นๆ เพื่อความปลอดภัยในการส่งข้อมูล มีข้อแตกต่างในรายละเอียดทางเทคนิคระหว่าง SSL 3.0 และ TLS 1.0 เพียงเล็กน้อย ดังนั้นตัวย่อ SSL จะหมายถึงโพรโทคอลทั้งคู่ ในกรณีที่ไม่ระบุว่าตัวใดตัวหนึ่งเป็นพิเศษ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ