คำถาม
ถามคำถาม

ผู้ใหญ่...ในคำจำกัดความของคุณ

อายุตงามคิด หรือสิ่งไหนที่บอกว่าคุณเป็นผู้ใกผญ่แล้วจริงๆ

7 คำตอบ · +6 โหวต · 0 รายการโปรด · 18 อ่านแล้ว

..."คิดได้"...เมื่อไหร่ก็โตแล้วครับ..!!

ไม่ยากเกินไปเนอะ...

แต่..คิดได้.."แค่ไหน"..นี่ซิ..สำคัญ...!!!...

+4 โหวต · 0 ตอบกลับ

ความละเอียดรอบคอบ ความมั่นคงทางฐานะ ความรับผิดชอบ สามารถแยกแยะบาบ บุญ คุณ โทษ ได้ ใช้ชีวิตแบบมีสติ

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

ในเมื่อรู้จักคิด รู้จักทบทวน พิจารณาอย่างรอบคอบ ต่อสิ่งรอบข้าง หรือแม้กระทั่งตัวเราเอง.......

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องใดๆก็ตาม..........

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

สามารถแยะแยะ ถูกผิด ควรไม่ควร เหมาะสมไม่เหมาะสม และสามารถมองเห็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากการกระทำของตนเองได้ อย่างรอบคอบ เมื่อนั้น คุณก็จะเป็นผู้ใหญ่ได้เลย

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ต้องมีความเข้าใจตนเองและผู้อื่นว่าแต่ละคนอาจมีบางอย่างหรือหลายสิ่งที่เหมือนกันหรือคล้ายคลึงกัน แต่ในขณะเดียวกันก็มีความต่างกันในบางเรื่องหรือหลายเรื่องด้วย ดังนั้นหากไม่คิดที่จะหาเรื่องหรือเป็นศัตรูกัน ก็มิตวรนำความต่างกันนั้นมาเป็นชนวนให้ทะเลาะเบาะแว้งกัน ถ้าหากความต่างนั้นมิได้ก่อให้เกิดผลกระทบเชิงลบกับใคร แต่ยุคนี้คนไทยคงชอบแบ่งกันด้วยสีไปแล้ว การล้างสมองเป็นอันสำเร็จดังประสงค์ของกลุ่มบุคคลที่จงใจทำให้เป็นเช่นนี้ 555

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

มีเหตุมีผล รู้จักควบคุมอารมณ์มีวุฒิภาวะทางความคิด และการปฏิบัติ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ผู้ใหญ่ที่ดี ต้องมีความเป็นเด็กแฝง ถึงจะเปลี่ยนแปลงวัยรุ่นให้เป็นเด็กดีได้

ผู้ใหญ่หลายคนไม่เข้าใจเด็ก เด็กก็เลยดื้อ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ