คำถามที่ถูกเก็บไว้
ถามคำถาม

ทายภาพปริศนา 44

2 พยางค์

19 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 1186 อ่านแล้ว

สบตา

+4 โหวต · 1 ตอบกลับ

ตั้งตา

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ศพตา

+3 โหวต · 1 ตอบกลับ

เปิดตา

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ช่างตา

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

หางตา

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

กรอบตา

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ขอบ ตา

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

เจ็บ ตา ปะ

+0 โหวต · 1 ตอบกลับ

ปวดตา

+1 โหวต · 1 ตอบกลับ

นํ้าตา

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชี้ตา

+2 โหวต · 2 ตอบกลับ

นัยน์ตา

+1 โหวต · 1 ตอบกลับ

จ้องตา

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

มองตา

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ดูหมิ่น

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ตาเสีย...!!..

น่าสงสารยายเนอะ...

+3 โหวต · 5 ตอบกลับ

ไม่เจียม

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ดูตัว

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ เกมและสันทนาการ
ถามคำถาม