มีเรื่องมาถาม..

มีคนบอกว่า "ไม่ต้องหาคำถามมาให้ตอบ แค่สงสัยก็ให้ถาม"

เลยสงสัยจังว่า ...

๑ สมาชิกมายฯ มาที่นี่แล้วคิดเห็นอย่างไรกับปริมาณ คุณภาพของคำถาม คำตอบ

๒ กกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก ...อันนี้มาบอก ว่า..... หลับอีกแล้ว ๕ ๕

ฝันดีพี่น้องชาวมายฯ ที่น่ารัก

12 คำตอบ · +5 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

" เพียงเข้ามาตอบเหมือนได้ระบาย เป็นยาถ่ายขนานดี....ที่มาย "

+5 โหวต · 1 ตอบกลับ

จิงดิ ... !!

+0 โหวต

เข้ามาถามตอบกันเถอะสนุกดี

+4 โหวต · 1 ตอบกลับ

เนอะ อยากให้มีคนเยอะๆ คึกคักดี

+0 โหวต

บรรยากาศไม่เป็นเหมือนแต่ก่อน เลยไม่แปลกใจที่คนหาย

เอ๊ะ หรือหายไปอยู่ในร่างใหม่ หรือว่าหายแล้วหายเลยกะม่ายรู้

แล้วแต่ชุมชนนี้ว่าจะกำหนดให้เว้ปนี้เป็นไปในทางไหน.... ส่วนเรา ยังไงก็ได้ ใครอยากถาม อยากตอบแนวไหน ไม่ว่ากัน

.

.

.

.

ตื่นนนนนนนนนนนนนเถิดชาวไทย

+4 โหวต · 1 ตอบกลับ

เราว่าที่เป็นแบบนี้ เพราะคนส่วนใหญ่ก็คิดว่ายังไงก็ได้

สวัสดียามเย็นจ้ะ

+0 โหวต

เยอะ..!!!...

คงต้องมานั่นจับเข้าคุยกันละ..ว่าต้องการอะไรจากที่นี่..กันแน่..!!!..

จะให้มีสาระเหมือนชื่อเวปก็คงไม่ใช่ซะทีเดียว..

แต่ก็คงจะให้ไร้สาระไปเลยก็คงเสียดายค่าเช่า server ..

เหมือนอย่างพันทิปเค้าก็แบ่งเป็นห้องๆไป..

แต่ที่นี่มันพื้นที่สาธารณะ..จะไปบังคับให้คนนั้นทำอย่างงั้นทำอย่างงี้..

อย่างที่ใจเราต้องการ...มันใช่เหรอ..???...

คิดแค่ว่าอันไหนไม่ชอบก็ไม่เปิดดูเปิดอ่าน..อันไหนพอตอบได้ก็ตอบ..

ชอบเอามาผูกไว้กับขื่อกันเนอะ..คนเรา....

+3 โหวต · 1 ตอบกลับ

แปลด้วย ช่วงนี้เครียดๆ จะเบลอ เอ๋อๆ หน่อยจ้ะ

+0 โหวต

5555555

เอยะเกิ๊น

มอนิ่งงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงงง

+3 โหวต · 15 ตอบกลับ

วันนี้ผมร้อนมากก 5555

พี่คีย์ค้าปผมนอนก่อนน้าา ฝันดีจ๊ะ

+2 โหวต

เครจ้ะ ฝันดีจ้ะ

พรุ่งนี้พบกัน ..... *_*.....

+1 โหวต

ค้าปโผมมม

+2 โหวต

ความคิดส่วนตั๊วะ ส่วนตัว...

น่าจะเปลี่ยนชื่อเว็บ เป็นเว็บทายปัญหา มีแต่ทายนั่นทายนี่

เคยบอกไว้แล้วว่าพอมีระบบการคิดคะแนน

ถามมากตอบมากก็ได้คะแนนมาก

บางคนก็เลยตั้งซะหูดับตับไหม้

เคยคิดเล่น ๆ ว่าจะตั้งคำถามวันละยี่สิบข้อให้รู้แล้วรู้แร่ดไปเลย

คำถามอื่น ๆ จะได้ตกหน้าแรกไปให้หมด

นี่คงเป็นเหตุหนึ่งกระมัง ที่คนเก่า ๆ เริ่มทยอยหายไป

ก็คงบ่น ๆ ไปแค่นี้แหละ

พูดไปก็เสียเวลาเปล่า ไม่เห็นปรับปรุงอะไรเลย

สักวันเราก็คงไปหาเว็บใหม่เล่นดีกว่าหรือไม่ก็เอาเวลาไปคิดหาตังค์เพิ่มดีกว่า

+3 โหวต · 6 ตอบกลับ

เออ.. แล้วที่พี่พูดว่า "เคยคิดเล่น ๆ ว่าจะตั้งคำถามวันละยี่สิบข้อให้รู้แล้วรู้แร่ดไปเลย

คำถามอื่น ๆ จะได้ตกหน้าแรกไปให้หมด" พี่ไม่ต้องกลัวนะ เพราะที่ด้านล่างของเว็บมีปุ่มให้เลือกหน้าอ่านได้

ตรงนี้

ถ้าอยากอ่านคำถามอื่นๆพี่ก็คลิกที่เลข 2 นะ ถ้าอยากอ่านต่อจานนั้นไปอีกก็คลิกเลข 3, 4, 5, นะ ไปเรื่อยๆ

+0 โหวต

@ C

ใจเย็นๆ คุณหนู ...

คนกันเองทั้งนั้นต่ะ !

+0 โหวต

@Psyche อิอิ

+1 โหวต

@C

อย่างนี้ดีกว่า ที่รัก รักกัน รักกัน นร้าาา..

+0 โหวต

น่าจะง่วงจริงนะ ป่านนี้ได้นอนยังคะ หึหึหึ

ขนาดป้ายกำกับก็ยัง งง ๆ จะขายประกันเหรอฮ้าาาาาาาาาาาาาาาา

าาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาา

ก็ไม่อะไรมากนะ แล้วแต่อารมณ์ อยากถามมั้ย หรืออยากตอบมั้ยในวันนั้น

หรือไม่อยากทำอะไร แค่อยากมาอ่าน

ไม่ได้สนใจ เอามาเปรียบเทียบว่าอดีตที่นี้เคยเป็นไง ทุกสิ่งมันก็คงเปลี่ยนไป

มีคำถามดีบ้าง ไร้สาระบ้าง ไร้สาระก็ดีนะ มันก็ฮาๆดี

ใครอยากถามก็ถามมาเถอะ อยากบอกอะไร ก็บอกไปเหอะ อยากจะระบาย อยากจะถามเล่นๆ

หรืออวด หรืออะไร ก็ทำไป พื้นที่นี้เปิดกว้าง

บางทีจริงจังบ้าง เครียดบ้าง เล่นๆบ้าง ฮาๆ ขำขันบ้าง

ชีวิตมันก็แค่นี้ หลากหลายดี คิดต่างบ้าง คิดขัดแย้งบ้าง คิดเหมือนกันบ้าง

ทะเลาะกันบ้าง ปรองดองกันบ้าง ขอแค่ เคารพกันก็พอ

+2 โหวต · 1 ตอบกลับ

ง่วงจริงๆ เลย ยังถามคำถามไม่เสร็จก็เผลอหลับไปแล้ว

ตื่นมาก็เป็นเหมือนครั้งก่อน คือ ก.ไก่ เยอะมากๆ

เลยต้องกลั้นใจถามให้เสร็จแล้วปิดเครื่อง เข้านอนเลยหล่ะ

โดยไม่ทันดูว่า ป้ายกำกับที่เลือกก็เลือกแบบไร้สติ ๕๕๕

ขอบคุณสำหรับกาแฟ

กาแฟดำเพื่อสุขภาพซะด้วย ... กลิ่นกาแฟดำต้องหอมมากๆ แน่เลย

+1 โหวต

รู้สึก เบื่อๆเเละ

+2 โหวต · 2 ตอบกลับ

เบื่ออะไรอีหนู ??

+0 โหวต

เบื่อเจ๊งัยยยยยย

+1 โหวต

คุณภาพก้อโอเคน่ะครับคำถาใแปลกใหม่

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

เล่นๆ หนุกๆ เหงาๆ มาชวนคุยชวนอะไรบ้าง

ถ้าอยากได้คำตอบจริงจัง หรือว่าสาระ ห้องสมุดมี

หรือค้นหาใน กูเกิ้ล เร็วกว่า

แต่สิ่งที่ไม่มีคือการเรียนรู้จากคนจริงๆ

ปฏิสัมพันธกับบุคคลภายนอก ที่ไม่ได้อยู่แต่ในกรอบของตัวเอง

ซึ่ง กูเกิ้ล ห้องสมุดไม่ดี จบ !

และอีกอย่างในแต่ละครั้งแต่ละอย่าง บางเรื่องเราคุย เราถามกะคนที่ไม่รู้จักเราในชีวิตจริง

มันดูว่าเรากล้าที่จะเปิดเผยมากขึ้น

ไม่ตรงคำถามแต่อยากตอบ 55

+2 โหวต · 4 ตอบกลับ

ชวนคุยเคยเห็น

แต่ชวนอะไรบ้าง อะไรเหรอออ...?

+1 โหวต

ชวนคุยนะแหละ

+0 โหวต

ขอบคุณที่ชอบคุยกับเรานร้า

555 เข้าข้างตัวเองกันไป

+1 โหวต

จ้ะ แสดงว่วยังไม่น่าเบื่อ

ส่วนตอนนี้ ไปอาบน้ำแล้วนะจ๊ะ

+1 โหวต · 4 ตอบกลับ

ใช่ครับบางทีก้อมีคนใหม่เข้ามา

+0 โหวต

คนใหม่ ถ้ามาแล้วพบบรรยากาศที่อบอุ่น สนุก คงอยู่ต่อนานๆ

+0 โหวต

คืออะไร ยังไง ที่ว่า..."ไม่ต้องหาคำถามมาให้ตอบ แค่สงสัยก็ให้ถาม"

1. โดยรวมถือว่าดีนะ...

มีดีบ้าง ไม่ดีบ้าง ถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง ตามแต่จะแสดงออกมาแบบไหน ช่วงไหน เท่านั้นเอง (เท่าที่เห็น)

ถ้ามองในฐานะคนตอบ....คำตอบไหนที่เราตอบได้ ก็ตอบ ตอบไม่ได้ ก็อาจเข้าไปอ่านบ้าง เผื่อมีสาระ และรอคนมีความรู้มาตอบ

แน่นอนที่มายฯ เต็มไปด้วยผู้มากไปด้วยความรู้ ความสามารถ บางทีคนเหล่านั้นอาจไม่ว่าง แต่ก็ยังมีคนมาตอบ เราก็เลือกเก็บเอาความรู้

มุมมอง แนวคิด ทัศนคติ เพื่อมาพัฒนาตัวเอง ให้มีมุมมองที่หลากหลาย ทัศนคติที่ดีกว่าที่เป็นอยู่ ด้วยหวังว่าสักวันจะไปยืนตรงจุดนั้น

และได้มาให้ความรู้ มุมมอง แนวคิด แก่คนอื่นๆต่อไป

2. @[email protected] ลายตาไปหมดแล้ว

+1 โหวต · 11 ตอบกลับ

ไม่แน่นะ... ต่อไปอาจตื่นมาตั้งคำถามก็เป็นได้ ประมาณว่ากำลังฝันอยู่ แล้วสะดุ้งขึ้นมา

เราไม่เคยเป็นนะ ถ้ารู้ว่าไม่ไหว ต้องวางก่อนเลย

เดี๋ยวจะเป็นอย่างที่ว่า...

+1 โหวต

เราชอบบอกตัวเองว่า อีกนิดๆ

+1 โหวต

อีกนิดๆ เดี๋ยวก็หลับใช่มั้ย 😂

ถ้าไม่ไหวก็หยุดออนก่อนก็ได้ เดี๋ยวเป็นแบบเดิมอีก

หลับยาวนี่ยุ่งเลย

+1 โหวต

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม