คำถามที่ถูกเก็บไว้
ถามคำถาม

ในความคิดของคุณคำว่า"เลวบริสุทธิ์" หมายถึงอะไร

4 คำตอบ · +3 โหวต · 0 รายการโปรด · 3,370 อ่านแล้ว

ความคิดส่วนตัว หมายถึง ผู้ที่ต่อหน้าก็ทำเรื่องที่ผิด และลับหลังก็ทำเรื่องที่ผิด

แถมยังเชื่อว่าเรื่องที่ผิดนั้นสมควรทำต่อไป ทั้งชักจูงให้คนอื่นทำตามตนเอง....

คำว่า '' เลวบริสุทธิ์ '' ยังพอหลบเลี่ยงได้ เจอหน้าก็รีบหนี มันเข้ามาทักก็รีบปัด

แต่สำหรับคำว่า '' เลวลับหลัง ''

เหมือนเขาพูดจาดีมีคุณธรรม แต่จู่ๆอาจแทงหลัง หรือทำในสิ่งที่คนเราคาดไม่ถึง

ประมาณว่า ทำลายความเชื่อใจ... มันเจ็บสุดๆ

ถือว่า น่ากลัวสุดแล้วคนประเภทเนี้ย...

+4 โหวต · 0 ตอบกลับ

แปลได้ 2 นัย

หนึ่ง เลวเพราะรู้เท่าไม่ถึงการณ์ จำใจทำทำผิดเพราะเจตนาช่วยเหลือไม่ใช่ทำลาย

สอง เลวแบบ absolude คือเลวแบบสัมบูรณ์ ซึ่งคนไทยเรียกเพี้ยนเป็น เลวบริสุทธิ์

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ไม่มีความดีเจือปน

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คนดี ในคราบคนเลว

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ