กลับไปยังคำตอบ ไม่ได้ไป เพราะที่ทำงานไม่ให้หยุด ถามคำถาม

ในตอบกลับ

ครับ ด้วยความยินดี

+0 โหวต