การติดตามของ ALONE MAN

นรินทร

Last,but not least...!!

ไอ ดี.

ท า ง ม้ า ล า ย .

ชื่อนั้น สำคัญไฉน

เกิดในที่-ที่ดี-นั้นดีแน่ เกิดในที่-ที่แย่-ก็ดีได้ เกิดที่ดี-แล้วแย่-มีถมไป เกิดที่ไหน-ก็ดีได้-ถ้าไฝ่ดี

KING

A dream is a wish your heart makes