ผู้ติดตามของ RaiNy。‿。Yuna

ฮาตรึม ไม่รู้สิ

สัตว์โลกเป็นไปตามกรรม

อาหวึ่ง ยุงบินชุม

1การกระทําสําคัญกว่า1000คําพูด

ALONE MAN

เกิดมาตัวเปล่า ตายไปตัวเปล่า จะเอาอะไรมากมายกับชีวิต.......

AUNN

ตัวกู เรื่องของกู

Mavericksrohan

ทำดีได้ดี ทำไม่ดีได้ไม่ดี

ชายชาติ

ความจริงนำไปสู่อิสระภาพ ความเท็จนำไปสู่ความจำจอง

ไอ ดี.

ท า ง ม้ า ล า ย .

ประพันธ์ พ.

๑. จริงใจ..แต่ไม่ประมาท ๒. ไม่มีใคร..ที่รู้ไปหมดทุกเรื่อง และไม่มีใคร..ที่ไม่รู้ไปหมดทุกเรื่องเช่นกัน

หัวหน้าสมาคม อ่านอย่างเดียว ยังเสียวสุดๆ

อ้วนๆ...ไม่ล่ำ ถ้าจะให้ปล้ำ กรุณาอย่าเล่นตัว