คำตอบของ แสงนั้น

............................ถ้าผมเป็นนักต้มตุ๋นแถมลื่นเป็นปลาไหลใส่สเก้ต.......................

คงเป็นข้อดีของคุณ ที่พูดโน้มน้าวใจคนได้เก่ง แต่ข้อเสียของดิฉัน คือฟังใครพูดไม่ค่อยจบค่ะ มักจะขอตัวก...