กลับไปยังคำถาม เมื่อคุณรู้สึกไม่พอใจ.....
ถามคำถาม

ในคำตอบ

ความไม่พอใจเป็นความรู้สึก เป็นอารมณ์ อารมณ์มิใช่ความคิด แต่เป็นเงาหรือดัชนีของความคิด อารมณ์เกิดขึ้นเพราะข้อมูลที่เรารับเข้ามาในเวลานั้น มันแย้งกับข้อมูลที่เรามีอยู่ในใจแล้ว ว่าถูกต้อง ดี หรืออยากได้ จึงเกิดความไม่พอใจ โลกก็ไม่แยแสว่าเราจะพอใจหรือไม่พอใจอะไร

ผมได้เรียนรู้จากชีวิตว่า ไม่มีประโยชน์อะไร ที่จะสำแดงความไม่พอใจออกมาให้ใครเห็น ถ้าผมสงบนิ่ง ใช้ความคิดและรับข้อมูลให้ชัดเจน เตรียมตัวรับทราบว่าจะมีอะไรจะเกิด ก็ให้มันเกิด ถ้าทำได้ผมจะตอบรับด้วยความคิด ด้วยความละมุนละมัย ผมจะไม่ทำชั่วตอบแทนความชั่ว แต่จะเอาชนะความชั่วด้วยความดีและความถูกต้อง แม้ว่าทำไม่ได้เสมอไป เพราะผมก็เป็นคนมีเลือดอุ่นๆไหลอยู่ในกายนี้เหมือนกัน ครับผม

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ