กลับไปยังคำถาม คุณคิดว่าผม เป็นคนชอบคิดเพ้อเจ้อไหมครับ?
ถามคำถาม

ในคำตอบ

คิดแบบมีหลักการและมีความน่าจะเป็นสูง ไม่เรียกว่าคิดเพ้อเจ้อ

เนื่องจากการคิดเพ้อเจ้อนั้นยากที่จะมีโอกาสเป็นจริง หรือความน่า

จะเป็นเท่ากับ 0 แต่ถ้าคิดแล้วมีโอกาสที่จะทำได้สำเร็จ ไม่ควรเรียก

ว่าคิดเพ้อเจ้อ ลองคิดดูสิว่า เมื่อก่อนหากพูดว่าจะสามารถบินขึ้นไปบน

ท้องฟ้าหรือนอกโลกได้ คนยุคนั้นก็จะปรามาสว่าคิดเพ้อเจ้อ แต่มายุคนี้

เป็นเรื่องธรรมดา เนื่องจากคนฉลาดมักสามารถคิดทำในสิ่งที่คนทั่วไป

ไม่สามารถคิดและทำได้สำเร็จนั่นเอง

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบนี้ยังไม่มีการตอบกลับ

ความคิดเห็นของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ