ข้าพเจ้าเชื่ออยู่เสมอมาว่า.........

สติปัญญาคือสิ่งที่เกิดขึ้นได้เองตามแต่บุคคลนั้นๆได้รับการถ่ายทอดจากยีนบรรพบุรุษ และมันจะเพิ่มพูลเมื่อได้รับการกระตุ้นจากสิ่งเร้าจาก "ภายนอก" แล้วคุณล่ะ........คิดอย่างไร?

4 คำตอบ · +4 โหวต · 0 รายการโปรด · 5 อ่านแล้ว

ผมก็เชื่ออย่างนั้นเช่นกัน แต่ขอเพิ่มสิ่งเร้าภายใน คือใจของเราเองด้วยครับ เพราะถ้าใจไม่ยอมคิดไตร่ตรองอะไร

หรือมีแต่ความฟุ้งซ่านมากเกินไป สติก็จะไม่มี ปัญญาก็คงจะไม่พัฒนาครับ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ก้อน่าจะส่วนเป็นไปได้มากเลยนะครับ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

จริงๆครับแต่คนไทยชอบติดขี้เกียจ ผม 1 คน 555

กำลังปรับนิสัยอยู่ครับ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

และเชื่อเพิ่มจากคุณว่า กรรม มีส่วนด้วยมาก

เรียกว่า ต้นทุนชีวิต คนที่สะสมการสั่งสมปัญญามาแต่อดีต จนปัจจุบัน และใช้มันเสมอ แต่คนที่มีต้นทุนแต่ไม่ใช้ ก็ไร้ค่า

คำกล่าวที่คุณว่า เราเห็นด้วยนะ แต่ขีดความสามารถของคนจะมีแค่ไหน

อยู่ที่ใครพยายามเท่าไหร่ ค่ะ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ