คำถาม
ถามคำถาม

สติ เกิดจากการ "คิดก่อนทำ"

3 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 8 อ่านแล้ว

หากมี '' สติ '' ก็ย่อมคิดได้ก่อนทำเสมอ........

ย่อมส่งผลทำให้เกิดความผิดพลาดได้น้อยที่สุด หรือไม่เกิดความผิดพลาดตามมา...

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

สติ เกิดจากสมาธิ การมีใจจดจ่อ รู้อารมณ์ รู้ควรไม่ควร

มีสมาธิ มีสติ ทำให้คิดก่อนทำ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ก็คิดก่อนกันทั้งนั้นแหละ แต่เข้าใจไหมว่า ชีวิตคนเราคงไม่สามารถ

ควบคุมตัวแปรได้ทั้งหมด พูดแล้วเท่ห์ แต่ชีวิตจริงมันมิใช่จะง่าย

เหมือนพิมพ์หรือเขียนหรอก 5555

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ศิลปะและมนุษยศาสตร์
ถามคำถาม