คำถาม
ถามคำถาม

5sen เท่ากับเงินของไทยเท่าไรคะ?

1 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 11 อ่านแล้ว

5 sen มาเลเซีย เท่ากับ 0.384 บาท หรือประมาณ 38 สตางค์ ของไทยนะครับ

เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในตอนนี้ 1 ริงกิตมาเลเซีย เท่ากับ 7.68 บาทไทย

ข้อมูลวันที่ 7 พฤษภาคม 2019

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ธุรกิจและการเงิน
ถามคำถาม