ได้ยินเขาพูดว่า โอกาสเป็นสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศ แล้วคนที่เข้าได้รับโอกาสเขาเอาโอกาสมาเป็นตัวเองอย่างไร

ได้ยินเขาพูดว่า โอกาสเป็นสิ่งที่ลอยอยู่ในอากาศ แล้วคนที่เข้าได้รับโอกาสเขาเอาโอกาสมาเป็นตัวเองอย่างไร

1 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 10 อ่านแล้ว

สั้นๆ “ไขว่คว้า”

โอกาสที่ลอยอยู่ในอากาศ

ถ้าเรา ”ไขว่” และ “คว้า” ไว้ให้ได้

โอกาสที่ล่องลอย ก็จะมาอยู่ในมือเรา

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ