คำถาม
ถามคำถาม

มีเช็คธนาครากรุงไทยจ่ายชื่อลูกสาวรับแทนกันได้มั้ยค่ะ

รับเช็คแทนกันได้มั้ยค่ะ

2 คำตอบ · +2 โหวต · 0 รายการโปรด · 55 อ่านแล้ว

เราก็ไม่ชำนาญเรื่องเช็ครับเงินเท่าใดนะ แต่พอจะรู้บ้างว่า เรื่องรับแทนนั้นได้ เพียงแต่ว่าถ้าคุณไปเบิกเงินแทนเจ้าของเช็คไปไม่ได้ ก็ต้องมีสำเนาบัตร ป ช ช และใบมอบอำนาจของเจ้าของเช็คว่าขอมอบอำนาจให้ใคร....และคนที่ได้รับมอบอำนาจก็ต้องแสดงบัตร ป ช ชต่อทางแบงค์ ถ้าจะง่ายเราคิดว่า ถ้าเป็นเช็คเงินสดจ่ายถึงเจ้าของ บ/ช ขีดคร่อม ก็เอาเข้า บ/ช แล้วจะเบิกถอนหรือกดก็ง่ายดี ถ้าแบงค์แต่ละแห่งถ้าเป็นเช็ครับแทนความยุ่งยากจะต่างกันไป แต่ส่วนมากจะขีดคร่อม และเขียนจ่ายให้ใคร ชื่อ สกุล ห้าง ร้าน บริษัทจะแน่นอนกว่า

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ลูกสาวยังไม่บรรลุนิติภาวะแน่เลย

ปกติคนบรรลุนิติภาวะแล้ว

สามารถสลักหลัง มอบอำนาจได้นะ

แต่ถ้าลูกยังเล็ก

แม่นำหลักฐานความสัมพันธ์ไปดำเนินการแทนได้

แต่เดี๋ยวนี้คนสั่งจ่ายเช็คมักขีดฆ่า “หรือผู้ถือ“ ออก

ไม่ก็ขีดคร่อม พร้อมระบุ “A/C only”

คือ กรณีนร้ ต้องนำเช็คฝากเข้าบัญชีเท่านั้น

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ธุรกิจและการเงิน
ถามคำถาม