คำถาม
ถามคำถาม
ไม่มีชื่อเล่น 3739

100 ฟิลส์ บาเรน 2009 ขายได้ราคาเท่าไหร่ครับตอนนี้

1 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

100 ฟิลส์ บาห์เรน จะเท่ากับ 8.144 บาท ไทยนะครับ

เนื่องจากอัตราแลกเปลี่ยนในตอนนี้ 1 บาห์เรนดีนาร์ เท่ากับ 81.44 บาทไทย

ข้อมูลวันที่ 25 มิถุนายน 2019

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ธุรกิจและการเงิน
ถามคำถาม