แบบสำรวจ
ถามคำถาม

ไวรัสตับอกเสบบีติดต่อทางไหน

เลือกคำตอบของคุณ

0
0
0
โหวตทั้งหมด 0
1 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 25 อ่านแล้ว

เรื่องไวรัสตับอักเสบบี คำตอบที่บอกมาก็มีส่วนที่ถูก และยังมีอีกหลายทาง เช่นการสัมผัสกับเลือด การใชัเข็มสักตามตัว น้ำเชื้อ น้ำเหลือง น้ำคัดหลั่งทางบาดแผล และอีกหลายๆทางเพราะบางอย่างเราไม่รู้ได้ โรค ภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้มันมีมากจนทำให้คนทุกวันนี้จะกิน จะอยู่ก็ต้องระวังและลำบาก จะกินอะไรก็ต้องคิดว่ามันจะมีพิษมีภัยกับตัวเราไหม เพราะฉนั้นทุกคนจะกินอะไรก็ต้องดูให้ดีและหวังว่าทุกคนในมายฯต้องดูแลสุขภาพของตัวเอง อย่าให้โรคภัยไข้เจ็บมาอยู่อาศัยกับร่างกายเรา เรื่องอาหารการกินก็ต้องไม่ตามใจปากและลิ้น(ไม่ได้ว่าใครนะ55ว่าตัวเราเอง)เพราะสุขภาพที่แข็งแรงมันก็ต้องมาจากใจที่เข้มแข็ง เปี่ยมกำลังใจ อย่าทำงานจนไม่มีเวลาพักผ่อน ในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นของเรา นอกจากสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงที่จะสามารถต่อสู้กับโรคภัย ไข้เจ็บได้ และขอให้ทุกๆคนใน มายฯมีสุขภาพ กายใจที่ดี และแข็งแกร่งยิ่งกว่า ภูผา หรือเหล็กกล้าร้อยเท่าพันทวี

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ สุขภาพ
ถามคำถาม