อยากทราบว่าเหรียญนี้ถ้าตีเป็นเงินไทยจะได้กี่บาทค่ะ

3 คำตอบ · +2 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว
ผู้หวังดี

1 ดอลลาร์แคนาดา (CAD) แบ่งย่อยเป็น 100 เซนต์ เท่ากับ 23.1548 บาทไทย

25 เซนต์แคนาดา ก็เท่ากับ 1/4 เทากับ 5.7887‬ บาทไทย

หมายเหตุ อ้ตราแลกเปลี่ยน 14/1/2563 ณ 18:14 น

+0 โหวต · 1 ตอบกลับ

25เว็นแลกได้กี่บาทค่ะ

+0 โหวต

แลกได้5,7887บาทหรอค่ะ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ
ผู้หวังดี

แลกเงินไทยได้ 5.7887‬ บาท (ห้าบาท เจ็ดสิบแปด สตางค์ โดยเฉลี่ย)

แต่อาจจะเปลี่ยนแปลงได้ตามอัตราแลกเงินระหว่างประเทศ ครับ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ