คำถาม
ถามคำถาม

คำว่า "ผู้ชี้ขุมทรัพย์" ในมุมมองของคุณ คืออะไร

1 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 24 อ่านแล้ว

การไม่ถูกพ่อแม่บังคับ การไม่โดนครูเป่าหู และการเชื่อตัวเอง อย่างมีเหตุผล

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ