คำถาม
ถามคำถาม

Can ivermectin be used for COVID-19 treatment?

Ivermectin Where To Buy is not approved by major health authorities, such as the FDA and WHO, for the treatment of COVID-19. While some early studies indicated potential benefits, larger, more rigorous research has not confirmed its efficacy. It is crucial to rely on approved treatments and vaccines for COVID-19 and consult your healthcare provider for guidance.

Go Now >>> https://www.dosepharmacy.com/vermact-12mg-tablet

0 คำตอบ · +0 โหวต · 0 รายการโปรด · 2 อ่านแล้ว
คำถามนี้ยังไม่มีคำตอบ มาเป็นคนแรกที่ช่วยตอบคำถามนี้

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ สุขภาพ
ถามคำถาม