ชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่กระทำต่อท้าวผกาพรหม อยู่บทสวดมนต์ใด สวดเช่นไร เนื้อหาอยู่ว่า มีปางประจำที่เรียกว่า

ชัยชนะของพระพุทธเจ้าที่กระทำต่อท้าวผกาพรหม อยู่บทสวดมนต์ใด สวดเช่นใด เนื้อหาอยู่ว่าที่มานี้ มีปางประจำที่เรียกว่า

2 คำตอบ · +4 โหวต · 0 รายการโปรด · 16 อ่านแล้ว

ถามเยอะจัง ตอบไม่หมดนะ

>อยู่ในบทสวดพุทธชัยมงคลคาถา บทที่ 8

>สวดว่า

ทุคคาหะทิฏฐิภุชะเคนะ สุทัฏฐะหัตถัง

พรหมมัง วิสุทธิชุติมิทธิพะกาภิธานัง

ญาณาคะเทนะ วิธินา ชิตะวา มุนินโท

ตันเตชะสา ภะวะตุเม ชะยะมังคะลานิ

ตอบได้เท่านี้

ผิดพลาดประการใด ขออภัย

อ้อๆ ขอเฉลยด้วย ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ในโลกของพระธรรมผมยังห่างไกลธรรมะมากเลยครับ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ