คำถาม
ถามคำถาม

ถ้าคนเรามีความภาคภูมิใจตัวเองมากจนเกินไป จะเกิดผลเสียอย่างไร ต่อตัวเราและคนรอบข้างครับ

2 คำตอบ · +1 โหวต · 0 รายการโปรด · 2 อ่านแล้ว

จะเป็นคนโอ้อวดค่ะ

ต้องระวังให้ดี

แต่การภาคภูมิใจตัวเอง ดีกว่า ดูถูกตัวเองค่ะ

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ