นักปรัชญาคนที่คุณชื่นชอบคือใคร

ทำไมคุณถึงชอบนักปรัชญาคนนี้ และแนวความคิดสำคัญของเขาคืออะไร

6 คำตอบ · +4 โหวต · 1 รายการโปรด · 152 อ่านแล้ว

ข้งเบ้ง : ผู้ปกครองระดับธรรมดา ใช้ความสารมารถของตนอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับกลาง ใช้กำลังของคนอื่นอย่างเต็มที่ ผู้ปกครองระดับสูง ใช้ปัญญาของคนอื่นอย่างเต็มที่

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

> จิตร ภูมิศักดิ์. > นักปราชญ์ นักวิชาการ นักปฏิวัติทางความคิด ที่.....

ต่อต้าน....ระบบเผด็จการ.

ต่อต้าน....การปกครองด้วยระบบทหาร.

ต่อต้าน....การใช้อำนาจกดขี่ของชนชั้นสูง – การเอาเปรียบของนายทุน.

ต่อต้าน....การคอรัปชั่นของระบบข้าราช.

---------------------------------------------------------

> จอร์จ ดับเบิลยู บุช.> George W. Bush. เป็นนักการเมือง-ประธานาธิบดี ที่อนุรักษ์สังคมนิยม.

สนับสนุน….ให้มีการลงโทษแบบประหารชีวิต.ในข้อหาที่ร้ายแรง.

สนับสนุน...ให้ใช้คูปองเพื่อการศึกษา.

สนับสนุน….ให้มีการขุดเจาะน้ำในเขตสงวนพันธุ์สัตว์แห่งชาติได้.

สนับสนุน....มีมาตราการรักษางบดุลงบประมาณกลางของประเทศ.

สนับสนุน...ปรับโครงสร้างต่างๆให้แก่กองทัพของสหรัฐด้านเทคโนโลยี.

สนับสนุน....ให้บริษัทรถอเมริกันพัฒนารถยนต์จากระบบ Hybrid. เป็น Full Electric.

สนับสนุน....สันติภาพ โดยให้นายมามุด อับบาส ผู้นำปาเลสไตน์ และนายกรัฐมนตรีอาเรียล ชารอน แห่ง

อิสราเอล ให้ลงนาม-จับมือตกลงในการสร้างสันติภาพร่วมกัน.

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ผมไม่ค่อยรู้จักนักปรัชญามากนัก แต่บุคคลที่ผมชื่นชม และได้รับการยกย่องว่า เป็นนักปราชญ์แห่งยุค

ก็มีอยู่หลายท่านครับ เช่น ท่านพุทธทาส ท่านว.วชริเมธี เป็นต้น เพราะท่านได้นำธรรมะมาเผยแผ่ให้

คนทั่วไปเข้าใจได้ง่ายขึ้น และท่านก็วางตนได้ดี สมกับเป็นพระที่ได้รับการยอมรับนับถือมากมายครับ

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

มีท่านที่ชอบ พระไพศาล วิสาโล

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบของ

คุณชายเมืองจันทร์ เค้ามีแนวคิดที่ไม่เหมือนใครดี

ขงจื้อ เพราะสอนให้เห็นสัจธรรม

Paulo Coelho ท่านมีข้อคิดที่ดี สื่อสารออกมาเป็นประโยคสั้นๆ แต่กินใจ และก็เอาไปใช้ได้

มีอีกเยอะ แต่เป็นต่างชาติเสียมากกว่า เราชอบไปติดตามเค้าใน g+

แล้วของคุณหล่ะ

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบหลายท่าน ตามอ่าน ที่ชอบเลยก็ ดังตฤณ DUNGTRIN / นิ้วกลม

ชอบปรัชญาเตือนสติ ให้แง่คิดเราได้เยอะมาก ติดตามในเฟส จะมีภาพ

คติสอนใจทุกเรื่องราวให้อ่านเยอะมาก คือเข้าไปอ่านแล้วไม่รู้สึกเบื่อ

+4 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม