คุณคิดว่า การหลุดพ้นจากความทุกข์ ของสิ่งมีชีวิต มีกี่หนทาง?

ผมคิดว่า มี 2 หนทาง

1. การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางจิตใจ คือ การนิพพาน สำหรับมนุษย์ผู้มีบุญถึง

2. การหลุดพ้นจากความทุกข์ทางร่างกาย คือ ยังไม่ระบุ สำหรับมนุษย์และสัตว์ ที่ยังมีบุญไม่ถึงขั้นนิพพาน

3 คำตอบ · +3 โหวต · 1 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

เป็นสิ่งที่รอการพิสูจน์ค่ะ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

อริยสัจสี่

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ศาสนาพุทธ ว่าควรไป นิพพาน

ศาสนา คริสต์ และ อิสลาม กล่าวว่า กลับสู่อ้อมอกพระเจ้า

ผู้ใดเชื่อว่า นิพพานมีจริง แดนพระเจ้ามีจริง

จักต้องไปให้ถึง เพื่อหลุดพ้นจากกฎแห่งกรรม การเวียนว่ายตายเกิด คนเราพอตาย แล้วเกิดใหม่ มักจำไม่ได้ ก็สร้างกรรมแบบนี้ไปทุกภพทุกชาติ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม