"มนุษย์" เกิดมาทำไม? (ผมมีคำตอบ ที่เป็นเหตุผล)

ผมคิดว่า มนุษย์ ไม่ได้เกิดมาเพื่อชดใช้กรรม

แต่เกิดมาเพื่อมีชีวิต ในการหาทางออกจากทุกข์

ไม่ว่าจะเป็น ทุกข์ทางใจ หรือ ทุกข์ทางกาย

ทุกข์ทางใจ หลุดพ้นได้ด้วย การฝึกฝนจิตใจ

ทุกข์ทางกาย หลุดพ้นได้ด้วย การใช้ "วิทยาการ" ในการ (เปลี่ยนแปลง) ให้ความรู้สึกเจ็บปวดทางร่างกายลดลง [เหลือเป็นเพียงความรู้สึกตัวเท่านั้น] หมายความว่า {สิ่งมีชีวิตจะไม่มีวันเจ็บปวดอีกต่อไป อาจจะด้วยการดัดแปลงยีน ให้ถ่ายทอดทางพันธุกรรม}

2 คำตอบ · +3 โหวต · 1 รายการโปรด · 18 อ่านแล้ว

พระพุทธเจ้าพบมานานแล้ว แต่คนเรามีวิธีคลายทุกข์หรือแก้ปัญหาต่างกัน ดังนั้นเราจึงควรรูจักตนเองให้ถ่องแท้ก่อน อย่าไปเชื่อคำพูดคนอื่นมากจนเกินไป เนื่องจากคนอื่นก็เป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไปเสียส่วนมาก ดังนั้นสิ่งที่เขาคิด พูด ทำจึงอาจมิใช่สิ่งที่ถูกต้อง ตรง จริงหรือเหมาะสมเสมอไปในทุกเรื่องราว เนื่องจากอาจมีอคติส่วนตัวหรือความไม่รู้จริงผสมอยู่ในข้อสรุปหรือคำพูดนั้นๆ เขาเป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไปหาใช่อัจฉริยะ ดังนั้นการใช้หลักการามสูตรในการพิจารณาประกอบจะมีปย.มาก ช่วยให้ไม่หลงไปเชื่อคำพูดบิดเบือนง่ายๆ ไม่ถูกหลอก ไม่เสียเวลา เสียเงิน

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

กรรมใคร กรรมมัน ปันเอง

ไม่เกรง กลัวกรรม ทำไป

ไม่เชื่อ ลบหลู่ ก็ได้

ตามใจ ได้เลย เสบยแฮ !!!

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม