คำถาม
ถามคำถาม

ทุกคําตอบแฝงไว้ด้วยคําถาม ทุกคําถามแฝงไว้ด้วยแง่คิด วันนี้ท่านได้เจออะไรดีๆใน มายเครสชั่นแล้วหรือยัง?

7 คำตอบ · +3 โหวต · 1 รายการโปรด · 114 อ่านแล้ว

ในดีมีเสีย ในเสียมีดี

หาดีให้เจอ มองข้ามข้อเสีย ข้อดีก็มีมากมายค่ะ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ทุกคนล้วนมีปัญหา

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

ยังมิได้เจอสิ่งใดๆเลย เดี่ยวขอหาก่อนน่ะ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

เจอแล้ว .... เพื่อนดี ๆ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

เจอมาแล้ว สำหรับสิ่งดีดีในนี้ ไม่ว่าจะเป็นคำตอบที่ดีดี ความคิดที่ดีดี เพื่อนดีดี หรืออื่นๆ

แต่ที่แน่ๆ หลายร้อยพ่อพันธุ์แม่มาเจอกัน มาจากสภาพแวดล้อมต่างกัน

ฉะนั้น ก็ย่อมต้องมาเจอคำถาม เจอคำตอบ กับความคิดทั้งดีและไม่ดีปะปนกันไป

แต่จะขอมองข้ามสิ่งไม่ดี และขอมองแต่สิ่งที่ดีดีก็พอ..........

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

บางครั้งคำถาม และคำตอบ สื่อถึงนิสัยของผู้ถามและผู้ตอบได้แต่ไม่เสมอไป

เพราะมีบางคนชอบถามและตอบคำถามกวนๆ ให้คนอื่นเข้าใจผิดก็มี

แต่ที่เจอและที่อ่านนี้ ก็เห็นทุกคนใน มาย คเวซ-ชัน นั้นเป็นผู้ใฝ่หาความรู้ครับ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ก็แค่คำตอบ หาใช่ความจริงไม่ 555

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ ศิลปะและมนุษยศาสตร์
ถามคำถาม