การมองโลก.....

คนธรรมดา คิดว่า ความสุขคือความทุกข์ เพราะมีทุกข์หลังมีสุข

คนพิเศษ คิดว่า ความสุขคือความสุข เพราะมีสุขแล้วไม่ทุกข์

คนเทพ คิดว่า ความทุกข์คือความสุข เพราะถึงทุกข์ก็มีสุข

8 คำตอบ · +2 โหวต · 0 รายการโปรด · 0 อ่านแล้ว

แล้วแต่ว่าแต่ละคนจะมอง ๆต่างกันก็ไม่ผิดจ่ะ จะมองแบบพุทธ คริสต์ อิสลาม

มองแบบนักเศรษฐศาสตร์ มองแบบปรัชญา มองแบบมนุษยวิทยา

หรือมองแบบสังคมวิทยา ก็ได้ทั้งนั้น แล้วแต่จะนิยามกันไป

หลากหลายผู้คน หลากหลายนิยามและความคิด ที่สำคัญต้องอยู่ร่วมกัน

ให้ได้ บางคนพยายามหาปย.จากการแบ่งแยก ต้องรู้เท่าทันเกมส์

หากไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของใคร

+5 โหวต · 0 ตอบกลับ

นั้นสิ การมองทุกข์ เข้าใจ และวาง

จนค้นเจอว่าในดีมีเสีย ในเสียมีดี

เอาด้านดีที่เหลืออยู่ มาเป็นพลังความสุข มันทำยากมาก

พอๆกับคนที่ไม่ยอมแพ้ และท้อใจ

แบบนั้นง่ายมาก

ขอบคุณนะ เราคิดอะไรได้ 555

+4 โหวต · 0 ตอบกลับ

ใครจะมอง อย่างไร ไม่อยากรู้

เพราะว่าเรา ต้องอยู่ ดูโลกต่อ

ต้องทำมา หากิน ดิ้นไม่ท้อ

ขอแค่พอ ยาไส้ ให้มีกิน ( ก็เท่านั้น )

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

ทำเหมือนกันเลย

+1 โหวต

คนผ่านแต่สุข จะไม่รู้ทางออกให้หมดทุกข์เมื่อทุกข์โหมเข้ามาในชีวิต

คนไม่เคยผ่านทุกข์จะไม่รู้วิถีแห่งสุข

คนที่ผ่านโลก ผ่านร้อนผ่านหนาว ได้ลิ้มรสทั้งทุกข์และสุขมานาน จะแปรเปลี่ยนทุกข์นั้นให้เป็นเกราะกำบังความทุกข์ที่มีในวันหน้า

และคนที่มีเป้าหมายของชีวิตทีดี จะมองปัญหาหรือทุกข์ตรงหน้าเป็นแค่ขนมหวาน

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

สำหรับผม ผมขอบคุณทั้งความสุขและความทุกข์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิตผม

ขอบคุณความสุขที่สอนให้ผมได้รู้ว่าความสุขเป็นเช่นไร

ขอบคุณความทุกข์ที่สอนให้ผมได้รู้ว่าความทุกข์เป็นเช่นไร

เพราะทั้ง 2 ทำให้ผมเติบโตขึ้น เข้าใจโลกมากขึ้น

+2 โหวต · 1 ตอบกลับ

ถูกต้องเลย

+0 โหวต

ใช่เลย ถึงทุกข์แต่เข้าใจความทุกข์ ก็สุขเพราะอยู่กับความทุกข์ได้อย่างมีความสุข ตามอัตภาพ

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม