คำถาม
ถามคำถาม

ถ้าคุณได้เป็น สจ๊วต กับ แอร์โฮสเตจ คุณอยากเป็นของสายการบินอะไร

4 คำตอบ · +4 โหวต · 0 รายการโปรด · 30 อ่านแล้ว

การบินไทย

+3 โหวต · 12 ตอบกลับ

ไม่ต้องสอบด้วย

+0 โหวต

เออ ใช่ๆ ได้เล่นกะเด็กดั๊ว 55

+0 โหวต

ใช่ใช่ไม่ต้องมีคะแนนสอบภาษาอังกฤษมากกว่า 650 คะแนน

+0 โหวต

แอร์เอเชีย เพราะ เสื้อสีแดงสดใสดี

+2 โหวต · 16 ตอบกลับ

แต่การบินไทยอยู่ใกล้ที่สุด

ถ้าโลคอสในไทยไม่มี

+0 โหวต

เข้าใจยัง

+0 โหวต

หากภายในประเทศ ชอบบางกอก แอร์เวย์

หากเป็นระหว่างประเทศ ชอบการบินไทยนี่ล่ะ รักประเทศตนเอง

แต่จริงๆแล้ว ผมชอบทหารอากาศมากกว่าครับ

เพราะชอบความเร็ว การปฏิบัติการ และเครื่องแบบ....

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

สายการบินไทยแหละ เพราะอยู่ใกล้ดี

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ สังคมศาสตร์
ถามคำถาม