ในพระพุทธศาสนา กรรมคือ การตัดกรรมทำได้จริงไหม

ในพระพุทธศาสนา กรรมคือ การตัดกรรมทำได้จริงหรือ อย่างนั้นกรรมคือปมเชือกหรือผ้าที่รัดตัวเราใช่หรือไม่

4 คำตอบ · +3 โหวต · 1 รายการโปรด · 20 อ่านแล้ว

กรรม คือ การกระทำ ทั้งดี และชั่ว เราต้องรับผลทั้งสิ้น

การตัดกรรม มีจริง การแก้กรรมก็มีจริง แต่อยู่ที่ ใครจะมีความสามารถนั้นมาทำให้เราได้

มันก็คล้ายการปลงอาบัติในพระสงฆ์ แต่แปลกนะ ที่คนธรรมดา กลับบอกว่า

เราไม่สามารถตัดกรรมได้ ก็แน่หล่ะ หาคนที่มีจิตบริสุทธิ์มาทำให้เรายาก

กรรมลด เราก็เบาตะัว กรรมมา ก็เหมือนหินทับเราไว้

ฉะนั้น จงหมั่นทำดี ทำทาน ทำตัวให้อยู่ในธรรมนองครองธรรม

อย่างน้อย กรรมใหม่ไม่สร้าง กรรมเก่าสักวันก็หมด

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

กรรมที่ทำลงไปแล้วนั้น เหมือนนำข้าวสารมาหุง ข้าวสุกไปแล้ว แก้ไขอะไรไม่ได้

การที่ทุกข์ใจ เสียใจกับบาปที่ได้ทำไปแล้วนั้นเป็นบาปที่ย่ำแล้วย่ำอีก เป็นโทษมาก..

พึงเห็นอันตรายของกิเลสที่หาความปราณีแก่สัตว์โลกไม่ ได้เลย ผลักดันให้กระทำกรรมชั่วต่างๆนานา จนกระทั่งบาปอันหนักหน่วงได้..พาสัตว์โลกทั้งหลายไปสู่นรกบ้าง ไปเป็นเปรตบ้าง ไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้าง พาไปหักแข้งหักขา ไปถูกผ่าท้อง แหวะอก ถูกผ่ากระโหลกก็มี เห็นหรือไม่ว่า กิเลสไม่เคยเมตตาพวกเราเลย ดังนั้น ต่อแต่นี้ จงหันกลับวางใจ วางทางเดินของชีวิตใหม่ เจริญบุญทั้งสิบประการหากสะดวกประการใด..... ก็บุญใหม่ย่อมเข้าอุปการะต่อท่านไม่ให้เดือดร้อนจนเกินไปนัก ...จงชื่นใจกับบุญ ระลึกถึงบุญเนืองๆ อย่างนี้ชื่อว่า สมควรยิ่ง หากปล่อยใจให้เสียใจ ก็เท่ากับทำบาปใหม่เรื่อยๆ อย่างนี้เป็นโทษ

บุญที่ประกอบด้วยปัญญาที่ได้สั่งสมไว้ด้วยดีนั่นแหละ ย่อมกระทำให้หิริ โอตตัปปะคือความเกรงกลัวละอายต่อบาปของท่านให้เกิดขึ้นได้ ย่อมมาระงับยับยั้งไม่ให้ท่านกระทำการล่วงบาปที่น่ากลัวได้อีกต่อไป ทำอย่างนี้ ชื่อว่าแก้กรรมใหม่ไม่มีสิทธิ์แก้กรรมเก่าได้เลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตาม ....ขอท่านจงนำเอาบาปนั้นมาเป็นปัจจัย เป็นแรงหนุนส่งให้ท่านผู้ถามประกอบแต่กรรมดีต่อไปอย่างต่อเนื่อง อย่างนี้ ชื่อว่า ยอดเยี่ยม

หากทำกุศลกรรมใหม่มากพอ กุศลวิบากใหม่อาจมีกำลังแรงพอที่จะตัดรอนผลของบาปกรรมเก่าที่กำลังทำให้เราเดือดร้อนให้ลดลงหรือหยุดได้ แต่หากบาปกรรมเก่ามีกำลังแรง มาก แม้จะเจริญบุญอย่างหนัก ผลบุญใหม่ก็มิอาจฝ่ากำลังบาปกรรมเก่าได้เลย อย่างไรก็ดี พึงวางใจว่า เมื่อบาปกรรมส่งผลแล้ว อำนาจเขาก็ลดน้้อยลงไปด้วย เร่งทำกุศลไว้ให้บ่อยๆมากๆย่อมเป็นการสร้างทางแห่งความสุขแก่ตนในเบื้องหน้าแน่นอน..

ทาน ศีล ภาวนา นี้เป็นกุศลทั้งสิ้น หมั่นประกอบเนืองๆนะครับ

ที่มาครับ.. http://www.dhammathai.org/webboard/dbview.php?No=1308

+3 โหวต · 0 ตอบกลับ

พุทธศาสนาถือกำเนิดขึ้นในชมพูทวีปก็เพื่อสร้างทางเลือกและเปิดโอกาสให้ชนชั้นจัลฑาลได้มีโอกาสลืมตาอ้าปาก คล้ายกับประชาธิปไตยในกรีกโบราณที่สร้างโอกาสให้ชนชั้นล่าง ในยุคโบราณอาณาจักรและศาสนจักรช่วงชิงอำนาจในการปกครองทั้งโดยเปิดเผยและเร้นลับกันตลอดเวลา

พุทธศาสนาเชื่อในเรื่องของเหตุและผล และกรรมคือสิ่งที่เป็นผลของเหตุ ด้วยตรรกะนี้การตัดกรรมจึงเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม ยกเว้นแต่บุคคลนั้นๆได้ก้าวสู่ภาวะนิพพาน อันเป็นความเชื่อและจุดสูงสุดตามความเชื่อในพุทธศาสนา!!!!!

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ตัดกรรมที่จะมีต่อเนื่องไปก็คือ เลิกยุ่งเกี่ยวหรือเกี่ยวข้องกับคนผู้นั้นหรือสิ่งนั้น

ที่เราไม่อยากข้องแวะด้วย ไม่มีสิ่งที่ร้อยรัดไว้ได้ หากเราไม่เอาใจไปข้องเกี่ยว

ผูกพัน โดยใช้ปัญญาว่าสิ่งนั้น คนๆนั้นมีความจำเป็นแค่ไหนเพียงใดในชีวิต

ของคุณ หรือเขานำความเดือดร้อนวุ่นวายยุ่งยากเรื่องมากมาสู่คุณมากกว่า

ข้อดีกันแน่ หากพิจารณาจริงๆแล้วจะเห็นว่า คนเราสามารถตัดเรื่องไร้สาระ

ไร้ปย.ไร้คุณค่าออกไปได้มาก และมีเวลาเหลือกับสิ่งที่นำความสุข ความเจริญ

มาสู่ชีวิตคุณได้ดีกว่าอีกด้วย

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

(ไม่บังคับ)

เพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อมีการตอบกลับ

คำถามที่คุณอาจจะสนใจ

คำถามในป้ายกำกับ
ถามคำถาม