คำถาม
ถามคำถาม

อาหารที่คุณคิดว่าเวลาไปเดินตลาดนัดต้องไม่พลาดคืออะไร

6 คำตอบ · +5 โหวต · 0 รายการโปรด · 63 อ่านแล้ว

ตลาดนัด.. ในถิ่นที่อยู่. >>>

@ Pizza. >

@ Hot Dog. >

@ Hamberger. >

@ Chicken Pita. & Gyros. >

@ Beer. >

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ไส้กรอก

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

แหนมทอด

ซูชิไทย

เป็ดพะโล้

+0 โหวต · 0 ตอบกลับ

ปลาหมึกย่าง

+1 โหวต · 0 ตอบกลับ

ปลาหมึกย่างค่ะ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

ชอบกินปลาเผาครับ

+2 โหวต · 0 ตอบกลับ

คำตอบของคุณ

ดูคำถามที่เกี่ยวกับ อาหารและเครื่องดื่ม
ถามคำถาม