กลับไปยังคำตอบ ........... https://www.youtube.com/watch?v=... ถามคำถาม

ในตอบกลับ

ไม่ใช่ครับ.

+0 โหวต