กลับไปยังคำตอบ มารอผู้ช่วยแสดงความคิด เราจะได้ประมวลผล แล้ว... ถามคำถาม

ในตอบกลับ

ตอนนี้ กลับมาคืนดีกันแล้ว

ผู้ชายคิดได้ เลยกลับมาอยู่กับครอบครัว

+1 โหวต